Brugsanvisning Bellia Ultrasonic Diffuser

Bellia Diffuser Ultrasonic

Bellia diffuser

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellia diffuser til æteriske olier er en dekorativ diffuser til vand. Den kan rumme 150 ml vand, kan køre i 5 timer og dækker 30 m2. Diffuseren bruger ultralyd og vanddamp til at sprede æteriske olier & duftolier i rummet, hvor den står. Det er vigtig, at du bruger gode æteriske olier og duftolier i din diffuser. Der findes mange dårlige olier på markedet, der ikke er rare at indånde og du passer bedst på din diffuser. En olie af ringe kvalitet får du heller ikke nogen aromaterapeutisk virkning af.

Bellia består af et ydre låg, et indre lå, en vandbeholder med base, hvor du kan indstille lys og damp. Når du skal bruge diffuseren skal du fjerne begge låg og hælde vand i beholderen. Brug det medfølgende målebæger. Tilsæt 5-10 dråber æterisk olie eller duftolie. Sæt bege låg på igen og tjek, at de er sat ordentlig på. Sæt diffuseren i stikkontakten og tænd.

Indstil damp:

 • Tryk på “damp” knappen til højre en gang, så kommer dampen hele tiden på fuld styrke.
 • Tryk på “damp” knappen til højre 2 gange, så kommer dampen hele tiden, men på lav styrke.
 • Tryk på “damp” knappen 3 gange for at slukke diffuseren.

Indstil farve:

 • Tryk på “lys” knappen til venstre 1 gang for at tænde det skiftende lys.
 • Tryk på “lys” knappen til venstre 2-8 gange for at vælge en bestemt farve.
 • Tryk på “lys” knappen til venstre 9 gange for at sluukke lyset helt.
 • Tryk på “lys” knappen til venstre 10-11 gange for at tænde det skiftende lys igen.

Før du bruger diffuseren skal du læse sikkerhedsinstrukserne herunder. Vær altid opmærksom på, at du betjener diffuseren korrekt.

I brugsanvisningen betyder diffuser både selve diffuseren og den elektriske tilslutning.

 • Diffuseren er kun beregnet til brug i hjemmet.
 • Placer ikke diffuseren på en skrå eller ustabil flade, da den måske ikke virker. Diffuseren kan heller ikke tåle at falde på gulvet.
 • Hvis der lugter brændt eller der er andre tegn på, at diffuseren ikke virker korrekt, skal du med det samme tage stikket ud af din stikkontakt.
 • Prøve aldrig af skille diffuseren ad, eller ændre på den på nogen som helst måde. I så fald gælder garantien på produktet ikke længere.
 • Bøj eller drej ikke ledningen, da det kan ødelægge kablet og evt. kortslutte diffuseren.
 • Udsæt ikke diffuseren og ledningen for høje temperaturer.
 • Skal opbevares/bruges uden for børns rækkevidde.
 • Spild ikke æteriske olier uden på diffuseren.
 • Brug ikke diffuseren på et tilrøget, fugtigt eller støvet sted og heller ikke på et sted med vibrationer (som f.eks på et musikanlæg).
 • Brug ikke i nærheden af åben ild.
 • Brug kun vand fra vandhanen – ikke demineraliseret vand.
 • Diffuseren kan bruges af børn fra 8 år, hvis de er blevet instrueret i korrekt brug. Man må ikke bruge diffuseren som legetøj. Diffuseren må ikke renses og vedligeholdes af børn.
 • Diffuseren må kun bruges med den medfølgende elektriske tilslutning
 • Brug ikke kemiske dufte eller duftblandinger – kun 100% æteriske olier eller olieblandinger med 100% rene æteriske olier.
 • Brug ikke mere end 6 dråber æterisk olie. Hvis du bruger mere, kan det ødelægge diffuseren.
 • Tænd ikke for diffuseren, hvis den er tom for vand.
 • Rør ikke ved den hvide ring i midten. Det er en “ultrasonic pad”, den vibrerer og er følsom.
 • Rens diffuseren jævnligt. Den kan tørres forsigtigt med en fnugfri klud
 • Hold diffuseren på afstand af andre elektriske apparater
 • Hæld rester af vand forsigtig ud af diffuseren og undgå at der kommer vand ind i de elektriske dele, da det kan ødelægge diffuseren.
 • Hvis diffuseren har kørt i en længere periode så vent 60 minutter for du bruger den igen.
 • Hvis diffuseren sender damp ud uden pauser, er det tegn på at diffuseren ikke virker som den skal.
 • Undgå at diffuseren sender damp direkte på vægge, møbler eller tøj. Der er olie i vandet.
 • Hold diffuseren væk fra husdyr.
 • Brug ikke åben ild i nærheden af diffuseren.
 • Tag diffuseren ud af stikket, når du ikke bruger den.
 • Diffuseren må ikke tildækkes.
 • Diffuseren må ikke stå i nærheden af tv, radio og andre elektriske apparater. Dampen og olierne kan forårsage skader.

Specifikationer:

 • Tilslutning: AC 100-240/50HZ
 • Kapacitet: 150 ml
 • Dækker 30 m2
 • Kan køre op til 5 timer.