Brugsanvisning Ocelia Diffuser

Ocelia Ultrasonic Diffuser

Ocelia Ultrasonic Diffuser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før du bruger diffuseren skal du læse sikkerhedsinstrukserne herunder. Vær altid opmærksom på, at du betjener diffuseren korrekt.

I brugsanvisningen betyder diffuser både selve diffuseren og den elektriske tilslutning.

 • Placer ikke diffuseren på en skrå eller ustabil flade, da den måske ikke virker. Diffuseren kan heller ikke tåle at falde på gulvet.
 • Hvis der lugter brændt eller der er andre tegn på, at diffuseren ikke virker korrekt, skal du med det samme tage stikket ud af din stikkontakt.
 • Prøve aldrig af skille diffuseren ad, eller ændre på den på nogen som helst måde. I så fald gælder garantien på produktet ikke længere.
 • Bøj eller drej ikke ledningen, da det kan ødelægge kablet og evt. kortslutte diffuseren.
 • Udsæt ikke diffuseren og ledningen for høje temperaturer.
 • Skal opbevares/bruges uden for børns rækkevidde.
 • Spild ikke æteriske olier uden på diffuseren.
 • Brug ikke diffuseren på et tilrøget, fugtigt eller støvet sted og heller ikke på et sted med vibrationer (som f.eks på et musikanlæg).
 • Brug ikke i nærheden af åben ild.
 • Brug kun vand fra vandhanen – ikke demineraliseret vand.
 • Diffuseren kan bruges af børn fra 8 år, hvis de er blevet instrueret i korrekt brug. Man må ikke bruge diffuseren som legetøj. Diffuseren må ikke renses og vedligeholdes af børn.
 • Diffuseren må kun bruges med den medfølgende elektriske tilslutning
 • Brug ikke kemiske dufte eller duftblandinger – kun 100% æteriske olier eller olieblandinger med 100% rene æteriske olier.
 • Brug ikke mere end 6 dråber æterisk olie. Hvis du bruger mere, kan det ødelægge diffuseren.
 • Tænd ikke for diffuseren, hvis den er tom for vand.
 • Rør ikke ved den hvide ring i midten. Det er en “ultrasonic pad”, den vibrerer og er følsom.
 • Rens diffuseren jævnligt. Den kan tørres forsigtigt med en fnugfri klud
 • Hold diffuseren på afstand af andre elektriske apparater
 • Hæld rester af vand forsigtig ud af diffuseren og undgå at der kommer vand ind i de elektriske dele, da det kan ødelægge diffuseren.
 • Hvis diffuseren har kørt i en længere periode så vent 60 minutter for du bruger den igen.
 • Hvis diffuseren sender damp ud uden pauser, er det tegn på at diffuseren ikke virker som den skal.
 • Undgå at diffuseren sender damp direkte på vægge, møbler eller tøj. Der er olie i vandet.