Brugsanvisning Stonelia Square Diffuser

Stonelia Square Diffuser

Stonelia Square Diffuser – Keramisk diffuser med timer

Informationer:

Tilsæt et par dråber i midten af diffuseren

Denne elektriske diffuser er monteret med en lav temperatur og termo-reguleret keramik for diffusionen af essentielle olier i hjemmet. Den keramiske diffuser frembringer ingen støj for optimal komfort. For at skabe en indre, duftgivende atmosfære diffuserer dette produkt langsomt, stille og effektivt duftstofferne ind i atmosfæren.

Programmerede funktioner:

Stonelia Square aktiveres på en touch screen knap placeret på forsiden. Apparatet slukker efter 30 minutters brug for ikke at bruge unødigt energi. Et diskret lys tænder under driften. For at slukke produktet, kan du simpelt trykke på touchscreen-knappen. Brugeren kan hurtigt se om produktet er tændt. Diffuseren kører, når lyset er tændt og bliver kun let varmt, næsten ikke noget man kan mærke. Der vil efter brug være rester af olie på porcelænspladen, som du kan fjerne med rengøringmiddel eller husholdningssprit.

Brugsanvisning:

Hæld flere dråber i af luftfrisker eller essentielle olier

Tryk på touchscreen-knappen (3) og diffuseren er tændt i 30 minutter

Inden for flere minutter vil duftstofferne forsigtigt blive spredt ud i hjemmet, og diffuseren vil automatisk efter 30 minutter slukke. For at tage sig af diffuseren, tør den af med en fugtig klud for at fjerne resterne efter diffusionen. For en nemmere rengøring, fortsæt, når keramikken ikke er helt kold og sørg for at have slukket for apparatet først.

Du kan også bruge særlige rengøringsmidler til essentielle olier, hvilket er meget effektivt.

Forholdsregler:

Før brug af apparatet, læs omhyggeligt og overhold forholdsreglerne beskrevet herunder.

Vær altid sikker på at håndtere produktet korrekt.

Gennem denne manual refererer udtrykket ”apparatet” til diffuseren og fjernbetjeningen.

 • Hvis stonelia square udskiller en brændende lugt eller viser andre tegn på betydelig dysfunktion, tag straks strømkablet ud af stikkontakten. Vent indtil den brændende lugt forsvinder, og derefter kontakt din forhandler.
 • Hvis du taber diffuseren, tag strømkablet ud af stikkontakten.
 • Overfyld ikke diffuseren, da det kan lave pletter på overfladen, hvor den er placeret.
 • Prøv ikke at demontere eller modificere apparatet, da du vil miste enhver ret til 2-års garanti.
 • Bøj ikke, vrid eller træk strømkablet, det kan beskadige det og forårsage ild eller elektrisk stød.
 • Placer ikke tunge objekter på apparatet.
 • Placer ikke den keramiske diffuser på et ustabilt bord. Den kan falde, gå i stykker og forårsage skade.
 • Udsæt ikke for høje temperaturer.
 • Efterlad ikke apparatet inden for rækkevidde af børn.
 • Du må  ikke diffuse essentielle olier i mere end 10 minutter i et rum med mindre børn og tilstedeværelse af mindre børn.
 • Brug ikke apparatet nær åben ild eller tændte stearinlys.
 • Må ikke opbevares i fugtige omgivelser.
 • Må ikke dykkes under vand.
 • Anvend anbefalingerne for brug af de essentielle olier eller dufte, du vælger at bruge i diffuseren.
 • Anvend kun apparatet med de anbefalede produkter: æteriske olier og duftblandinger med æteriske olier.
 • Stonelia Square er kun bregnet til brug med anbefalede produkter. Tænk over, hvad du indånder. Brug af ikke godkendte olier kan give anledning til brandfare eller giftige dampe.
 • Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået en instruktion vedrørende brug af apparatet af en ansvarlig person med hensyn til deres sikkerhed.
 • Børn bør være under opsyn for at sikre sig at de ikke leger med apparatet.

Indhold:

 • Keramisk bund med integreret varmeapparat
 • En net adapter (strømforsyning)
 • Brugsanvisning

Specifikationer:

En træ- og porcelæns diffuser med termo-reguleret modstand og touch screen-knapper

Funktioner (med lyssignaler)

 • Tændt 30 minutter: Diffusion i 30 minutter
 • Touch screen ON-OFF knap

H = 57mm, W = 124MM, D = 124mm

Vægt: 500g

Power: 220/110 V ~, Max 4W, 50/60 HZ

 

 • Symbolet af en overstreget skraldespand mærket på dette produkt eller dets tilbehør betyder at de er elektriske eller elektroniske apparater. I den forbindelse kræver europæisk lovgivning, at du genbruger det således:
 • Enten ved fordelings steder, bør du købe et tilsvarende produkt,
 • Eller i dine lokale indsamlingssteder (lossepladser, genbrugs centre, osv.)

 

 • På denne måde hjælper du med at genbruge spild af elektrisk og elektronisk udstyr, der potentielt kan være skadeligt for miljøet og menneskets sundhed.

Apparatet lever op til EU’s krav med henblik på sikkerhed, hygiejne og miljø- og forbruger rettigheder.