Brugsanvisning Ventilia Diffuser

Ventilia diffuser æteriske olier

 

 

 

 

 

Informationer:

Denne diffuser til æteriske olier virker gennem ventilation. Få dråber af essentielle olier hældes på en membran (et neutralt materiale) og luften bliver så pulseret gennem membranen for optimal effekt.

Diffuseren filtrerer luften, den optager, før ventilationen af essentielle olier. Filteret er placeret på bagsiden af diffuseren.

Begrebet filter refererer til luftfilteret placeret under diffuseren.

Takket være denne måde at bruge en diffuser på, bliver duften pulseret med luft uden varme og de æteriske olier bevarer deres renhed og egenskaber.

Diffuseren har 3 indstillinger: stille, normal og turbo. Diffuseren vil diffundere duften og derfor stoppe automatisk.

På forsiden af diffuseren er der en metaldisk med dekorative huller der både lader den duftende luft og det omgivende lys gå igennem. Lysringen lader dig også identificere den aktive diffusions tilstand. I stille og normal tilstand ændrer farverne sig omhyggeligt eller kan indstilles til enhver farve, du kan lide. I turbo tilstand bliver lyset dynamisk og flerfarvet.

Indhold:

 • Rund diffuser med en diffusions kapsel
 • To diffusions kapsler med hver sin cellulose disk
 • Dekorativ metal disk
 • Luftfilter
 • Elektrisk adapter
 • Instruktioner

Specifikationer:

 • Elektrisk drev 220/240V – 50/60Hz
 • Dimensioner: H = 135 mm, L = 150 mm, W = 150 mm
 • 3 pulserende lufthastigheder: stille, normal, luft turbo
 • 30 min timer
 • Cellulose disk
 • Flerfarvet omgivende luft
 • Valg af lysfarve
 • Udskiftelig filter og kapsel

Instruktioner for brug:

 1. Fjern den dekorative metal disk og indsæt kapslen. Fjern kapslen igen ved at presse de to klemmer på siden.
 2. Hæld 3 dråber essentielle olier på disken i kapslen. Vær sikker på ikke at hælde for meget af den essentielle olie i. Tag disken ud inden du hælder olie på.
 3. Sæt kapslen tilbage på dens plads og sørg for, at du hører to klik, hvilket indikerer, at kapslen er indsat korrekt.

Advarsel: Hæld ikke essentielle olier ind i hullet under kapslen, da dette kan skade diffuseren. I så fald gælder garantien ikke.

Diffuseren er nu klar til brug.

Flyt metalskiven ved at indsætte den lille metal klemme i det relevante område.

Indstillinger – duft diffusions funktioner

Tryk på diffusions knappen. Denne knap er placeret til højre af produktet og bruges til adskillige indstillinger:

 • Tryk én gang for: stille funktion, lav ventilation og flerfarvet lys
 • Tryk to gange for: normal funktion, mellem ventilation og flerfarvet lys
 • Tryk tre gange for: booster-funktion, stærk ventilation og dynamisk lys

Diffuseren vil stoppe med at diffundere efter 30 minutter.

Indstillinger – lys funktioner

Under diffusion, når den stille og normale funktion er valgt som indstilling:

Når diffuseren diffunderer dufte, har lyset en standard indstilling af varierede farver, og du kan frit vælge den farve, du gerne vil have, ved at trykke denne knap en gang. Vent ganske enkelt på at din valgte farve dukker op under cyklussen og tryk på knappen i det øjeblik.

For at genvælge den flerfarvede indstilling, tryk på knappen en gang til. For at slukke lyset, tryk på denne knap i tre sekunder.

Når diffuseren diffunderer dufte med booster-funktion er der ingen farvemuligheder. Du kan udelukkende slukke for lyset som illustreret ovenover.

Aktiver lyset uden duft diffusion:

Tryk på knappen  for at tænde for den flerfarvede cyklus, derefter følg instruktionerne ovenover for at vælge en specifik farve eller slukke for lyset.

Vedligeholdelse:

Spray-kapslen kan udskiftes hvis den er slidt op eller hvis du ønsker at bruge en anden duft. Kontakt din forhandler angående køb af ekstra kapsler.

Luftfilteret kan udskiftes hvis det bliver tilstoppet af urenheder eller støv. Kontakt din forhandler angående udskiftning af filtre.

Diffuseren kræver ikke nogen specifik vedligeholdelse; forsøg ikke at demontere diffuseren eller rens den med flydende produkter. Hvis de essentielle olier flyder over inde i hullet eller på diffuseren, tør straks op for at undgå skade på diffuseren.

Sikkerhed: 

Før du tager diffuseren i brug, læs venligst nedenstående instruktioner:

 • Vær altid sikker på, at du håndterer diffuseren korrekt.
 • I brugsanvisningen betyder diffuser både selve diffuseren og den elektriske tilslutning.
 • Hvis diffuseren luger brændt eller der er andre tegn, der indikerer, at diffuseren kan have funktionsfejl, skal du med det samme trække den elektriske ledning ud af strømstikket. Vent, indtil den brændende lugt er forsvundet og kontakt din forhandler.
 • Overfyld ikke diffuserens kapsel, da olierne muligvis kan forårsage pletter på møbler, hvor diffuseren er placeret eller plastelementer i diffuseren i sig selv.
 • Forsøg ikke at demontere eller modificere diffuseren på nogle måder. I så fald gælder garantien på produktet ikke længere.
 • Bøj eller drej ikke ledningen, da det kan ødelægge kablet og evt. kortslutte diffuseren
 • Stil ikke tunge objekter på diffuseren.
 • Bloker ikke for udluftningsventilen.
 • Brug kun luftfilteret (placeret på bagsiden af diffuseren) og udluftningsventilen.
 • Stil ikke diffuseren på en skrå eller ustabil flade, da den kan vælte, gå i stykker og forårsage skader.
 • Brug ikke diffuseren i et røget, fugtigt eller støvet lokale eller steder, hvor der er stærke vibrationer (fra musik osv.)
 • Udsæt ikke diffuseren for høje temperaturer.
 • Diffuseren skal stå uden for børns rækkevidde.
 • Læs instruktionerne for brug af æteriske olier inden brug
 • Brug ikke diffuseren i nærheden af åben ild.
 • Sørg for, at diffuseren ikke bliver våd. Du må ikke vaske diffuseren, men kun tørre den af med en fugtig klud.
 • Overfyld ikke diffuseren med essentielle olier (3-5 dråber), da olierne kan overfylde den indre del af diffuseren.
 • Hæld ikke essentielle olier på diffuseren.
 • Hæld ikke, under nogle omstændigheder, essentielle olier ind i hullet foran på diffuseren. Vær sikker på, at du bruger diffusionskapslen specielt designet til dette formål. Garantien gælder ikke, hvis olien er dryppet direkte ind i hullet.