Feelwald Reed Diffuser 100 ml

149,00 DKK

Feelwald Rumduft/Reed Diffuser

Nyd  duften af træer, skovbund og mos med  Feelwald Demeter certificeret rumduft.

Indeholder fyrretræ og cypress 100% rene æteriske olier og bio-alkohol.

100 ml.

Demeter

 

 

På lager

Varenummer (SKU): 16001 Kategorier: , , ,

Beskrivelse

Beskrivelse

Feelwald  Reed Diffuser med cypress og fyrretræ – 100% rene æteriske olier

 

Baldini Naturduft  100 ml glasflacon med bambuspinde.

 

Feelwald er “Bio” mærket – det betyder, at indholdet er minst 80% økologisk og herudover indeholder den Demeter bio-alkohol (fra biodynamisk landbrug)

 

Feelwald Reed Diffuser er Demeter certificeret og indeholder 100% rene æteriske olier og bio alkohol i en dekorativ glasflaske med 5 bambus diffusionspinde, alle i en flot æske. Du kan selv bestemme intensiteten af duften ved at bruge en eller flere pinde. Drej pindene engang imellem og lad olien trække op.

 

Feelwald er aromatisk frisk og dufter skønt af mosbegroet træ. Duften minder om både gran og fyr, fugtig jord, blade og svampe, mos og urter.

 

For at få den duftoplevelse, anbefaler vi at dreje pindene hver 5-7 dage.

 

Indeholder: 100% rene æteriske olier af cypress og pinje.

 

Indeholder følgende af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer: limonen, alfa-pinen, beta-pinen, 3-caren, beta-caryophyllen, vetiverol, linalool og citral.

 

Feelwald er ikke filtreret og indeholder derfor stadig alle de æteriske oliers aromatiske voks som flokkulerer ved temperaturvariationer og kan danne striber.

 

Feelwald Reed Diffuser er mærket med Demeter. Demeter mærket betyder, at produktet er dyrket ud fra biodynamiske principper. Du kan læse mere ved at klikke på linkene eller under menupuntet “Værd at vide

 

Advarsel:

 

  • Må ikke indtages
  • Undgå kontakt med huden
  • Opbevares utilgængeligt for børn

 

Baldini® et varemærke registreret under Taoasis i 2005. Produkterne i serien er specielt udviklet med henblik på økologi og særligt til føde- og drikkevarer samt økologiske dufte, parfumer m.v. Produkterne sælges i dag til mere end  12.000 kunder, herunder apoteker, i Tyskland, Østrig og Schweiz. Baldinis æteriske olier er godkendt til fødevarer i Tyskland/EU.

 

Producent:

 

TAOASIS GmbH

Natur Duft Manufaktur

Dahlbrede 3, 32758 Detmold

 

 

FSC LogoDemeter

 

 

 

Navnet TAOASIS er en syntese af det kinesiske ord TAO og det arabiske ord OASIS . Frit oversat betyder det “at leve i harmoni med naturen”. Mærk ånden i naturen opsummerer filosofien omkring  TAOASIS som virksomhed, der kan opdeles i 3 hovedområder:

 

  • Top kvalitet – 100% naturlig
  • Bæredygtig produktudvikling
  • Faglig kompetence inden for aromaterapi

 

Faremærkning:

 

 

 

 

 

Brandfarlig væske og damp. KUN TIL UDVORTES BRUG. ADVARSEL kan forårsage allergisk hudreaktion / hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage en allergisk hudreaktion. Kan ved indtagelse forårsage død. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Hvis det er nødvendigt med lægehjælp, skal du have en produktbeholder eller etiket til hånden. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke. Undgå udslip til miljøet. Bær beskyttelseshandsker. Ved indtagelse: Ring straks til et GIFTINFORMATION / læge / producent. Fremkald IKKE opkast. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt med sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Opbevares låst. Bortskaf indhold / beholder til et godkendt bortskaffelsesfirma eller kommunalt opsamlingssted. Indeholder limonen, alfa-pinen, beta-pinen, 3-caren, beta-caryophyllen, vetiverol, linalool og citral.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.